Studio Sixty Six
Identity V

Identity V

Details

Woodcut on BFK Rives

30" x 22" / 76.2cm x 55.88cm 

Edition of 3

$300